Clickerkurs

 

Kursbeginn:                   6. März 2020

 

Zeit:                                 17.00 - 18.00 Uhr

Dauer:                             6 Lektionen

Ort:                                  Hundesportplatz, Röfeteile, FL-Mauren

Kosten:                           Fr. 150.-- / Kurs
Kursleitung:                   Sandra Egloff

Anmeldung:                  +41 79 656 46 24 oder psegloff@bluewin.ch

                                         Kleingruppe 4 - max. 6 Teilnehmer

 

Welpenspielgruppe

 

Kursbeginn:                   Mittwoch 8. April 2020 (fortlaufend)         

Zeit:                                 jeweils 9.00 – 10.00 Uhr

Dauer:                             6 Lektionen

Ort:                                  Hundesportplatz, Röfeteile, FL-Mauren

Kosten:                           Fr. 150.-- / Kurs
Kursleitung:                    Sandra Egloff

Anmeldung:                  +41 79 656 46 24 oder psegloff@bluewin.ch

                                         Kleingruppe 4 - max. 6 Teilnehmer

 

 

Junghunde-Erziehungskurs

 

Kursbeginn                    Kurs 1: Dienstag 7. April 2020               Kurs 2: Mittwoch 8. April 2020

Zeit:                                 jeweils 17.00 – 18.00 Uhr                       Kurs 2: jeweils 10.00 - 11.00 Uhr

Dauer:                             10 Lektionen

Ort:                                  Hundesportplatz, Röfeteile, FL-Mauren

Kosten:                           Fr. 250.-- /Kurs
Kursleitung:                   Sandra Egloff

Anmeldung:                  +41 79 656 46 24 oder psegloff@bluewin.ch

                                         Kleingruppe 4 - max. 6 Teilnehmer

Benimm dich-Erziehungskurs für Fortgeschrittene

 

Kursbeginn                    Dienstag 7 April 2020

Zeit:                                 jeweils 18.00 – 19.00 Uhr   

Dauer:                             10 Lektionen

Ort:                                  Hundesportplatz, Röfeteile, FL-Mauren

Kosten:                           Fr. 250.-- /Kurs
Kursleitung:                   Sandra Egloff

Anmeldung:                  +41 79 656 46 24 oder psegloff@bluewin.ch

                                         Kleingruppe 4 - max. 6 Teilnehmer

 
Crossdogging

 

Kursbeginn                    Freitag 8. Mai 2020

Zeit:                                 jeweils 19.00 – 20.00 Uhr   

Dauer:                             10 Lektionen

Ort:                                  Hundesportplatz, Röfeteile, FL-Mauren

Kosten:                           Fr. 250.-- /Kurs
Kursleitung:                   Sandra Egloff

Anmeldung:                  +41 79 656 46 24 oder psegloff@bluewin.ch

                                        

Schnüffelspiele

Kursbeginn                    Dienstag 7 April 2020

Zeit:                                 jeweils 19.00 - 20.00 Uhr   

Dauer:                             10 Lektionen

Ort:                                  Hundesportplatz, Röfeteile, FL-Mauren

Kosten:                           Fr. 250.-- /Kurs
Kursleitung:                   Sandra Egloff

Anmeldung:                  +41 79 656 46 24 oder psegloff@bluewin.ch

                                         Kleingruppe 4 - max. 6 Teilnehmer